S8001 – KHUÔN DẬP VỈ THUỐC

S8001 – KHUÔN DẬP VỈ THUỐC

M-TECH
Chuyên thiết kế ché tạo
….………………………
– Thiết kế chế tạo thiết bị tự động hóa quá trình sản xuất
– Thiết kế chế tạo thiết bị sản xuất hóa chất; dược; nông nghiệp.
– Thiết kế chế tạo khuôn dập, khuôn dập liên hoàn
– Thiết kế chế tạo khuôn nhựa

Thông tin chi tiết