M TECH

  • Thiết kế chế tạo máy móc thiết bị.
  • Thiết kế chế tạo khuôn dập, khuôn nhựa.
  • Thiết kế chế tạo đồ gá, công cụ dụng cụ hỗ trợ gia công, lắp ráp, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
  • Gia công chi tiết cơ khí chính xác theo nhu cầu cầu khách hàng.